Rebuild Personal Coaching

Wat is Rebuild Personal Coaching?

Rebuild Personal Coaching is een antwoord op de vraag naar een gezonde, duurzame manier om de levenskwaliteit te verbeteren enerzijds en de vraag naar individualisering anderzijds.

Het is een totaal nieuwe benadering van de fysieke gezondheid en is een onderdeel van de totaal aanpak van de algehele heropbouw van
de levenskwaliteit onder persoonlijke begeleiding.

RPC heeft zijn doel bereikt op het moment dat de trainee een verbeterde fysieke functionaliteit heeft verworven en het bewegen ziet als
een verrijking in zijn leven.

 
Voor wie is Rebuild Personal Coaching?

Rebuild Personal Coaching kan beschouwd worden als een sportieve oplossing voor 40+ professionals, ondernemers, managers en vrije beroepen die met hun fysieke conditie wat in moeilijkheden geraken.

Daarnaast kan RPC ook een aanvullende therapie zijn voor mensen die met bepaalde problemen worstelen en waarvoor de behandelende arts of psycholoog een fysieke opbouw op lange termijn nuttig acht.

 
En past dit traject ook bij mijn situatie?

Het complete Rebuild-traject vertrekt vanuit de mogelijkheden van de persoon zelf en wordt in kaart gebracht door de gerichte ondersteuning van specialisten in het veld. Enkel op die manier kan een op maat programma samengesteld worden met een aangepaste opbouw. Daarnaast wordt ingezet op een non-stretch aanpak: Resultaatgericht, niet prestatiegericht.